Paikallissäännöt


Kaikilla kentillä voimassa olevat paikallissäännöt

Kenttäalueella sijaitseviin sähköjohtoihin -pylväisiin osuneet lyönnit on pelaajan uusittava rangaistuksetta. (Sääntö 20-5)

Kastelulaitteiden kannet ovat kiinteitä haittoja. Mikäli mainittu haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja sijaitsee pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti: pallon ollessa viheriön ulkopuolella, mutta ei kuitenkaan esteessä enintään kahden mailanmitan päässä haitasta, saa pallon nostaa, puhdistaa ja pudottaa lähimpään pelattavaan paikkaan, joka vapauttaa haitasta, mutta ei lähemmäksi reikää, eikä esteeseen tai viheriölle.

Etäisyysmerkit, joista mitattu matka on viheriön keskelle, ovat kiinteitä haittoja. Etäisyysmerkkien poistaminen on kielletty. Vapautuminen ilman rangaistusta säännön 24-2 mukaan.

Kenttäkohtaiset paikallissäännöt

Kentällä olevat tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja. Pelialueella olevat rangen turvaverkkojen tukivaijerit ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen ilman rangaistusta säännön 24-2 mukaan.

Salaojakaivannoista, kasteluletkujen kaivannoista, työkoneiden jäljistä sekäkasteluletkuista vapautuminen ilman rangaistusta säännön 25-1 mukaan.

Missä tahansa pelialueella (ei kuitenkaan esteissä) omaan alastulojälkeensä painuneen pallon saa nostaa, puhdistaa ja pudottaa rangaistuksetta mahdollisimman lähellä alkuperäistä sijaintikohtaa, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää.

Väylällä 6, 12 sekä 18. Mikäli lyöt pallosi greenin takana olevaan Out-alueelle, jatkat peliäsi yhden (1) lyönnin rangaistuksella Drop Zonelta, greenin oikealta puolelta.

Väylällä 6, 12 sekä 18. Mikäli pallosi on greenin takana sijaitsevalle alueella niin, että pallo ei ole Out-alueella, mutta rangeverkko estää lyöntisi, siirryt Drop Zonelle. Ei rangaistusta. Voit myös halutessasi jatkaa peliä siitä missä pallosi sijaitsee ilman rangaistusta.

Väylällä 1, 7 sekä 13. Mikäli lyöt pallosi väylän vasemmalla reunalla sijaitsevaan vesiesteeseen, jatkat peliäsi yhden (1) lyönnin rangaistuksella Drop Zonelta, joka sijaitsee väylän vasemmassa reunassa vesiesteen jälkeen. Drop Zone on merkitty kyltillä. Vesiesteestä pelaaminen on sallittua. Palloa saa etsiä kolme (3) minuuttia), jonka jälkeen on siirryttävä Drop Zonelle.

Väylällä 2, 8 sekä 14. Mikäli lyöt pallosi väylän vasemmalla reunalla sijaitsevaan vesiesteeseen. Jatkat peliäsi yhden (1) lyönnin rangaistuksella Drop Zonelta, joka sijaitsee väylän vasemmassa reunassa vesiesteen jälkeen. Drop Zone on merkitty kyltillä. Vesiesteestä pelaaminen on sallittua. Palloa saa etsiä kolme (3) minuuttia), jonka jälkeen on siirryttävä Drop Zonelle.

Drop Zonella pallon saa asettaa maksimissaan kahden mailanmitan päähän Drop Zone -merkistä. Ei merkin etupuolelle.

Kentältä löytyvät pitkät raffit ovat sivuvesiesteitä.

Sinisellä spray-maalilla merkityt alueet ovat kunnostettavaa aluetta, joista vapautuminen säännön 25-1b mukaan.

Etäisyysmittarin käyttö sallittua.

Kilpailuissa noudatetaan samaa kentälle laadittua peliaikataulua kuin muulloin kentällä pelattaessa. (15 min / väylä)

Rangaistus säännön rikkomisesta

Reikäpeli: reiän menetys.

Lyöntipeli: kaksi lyöntiä.

Kentän merkinnät:

Out-raja: valkoiset paalut

Vesieste: keltaiset paalut

Sivuvesieste: Punaiset paalut

Kunnostettava alue: sininen spray maali

(Kentän kaikki vesiesteet ja sivuvesiesteet ovat merkitty edellä mainituilla paaluilla.)