Toiminnantarkastuskertomus 2021

GoGolf Turku seuran jäsenille,Olemme tarkastaneet GoGolf Turku ry:n talouden ja hallinnon tilikaudelta

1.1.2021 – 31.12.2021


Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen

ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Toiminnantarkastajan

tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan

edellyttämässä laajuudessa.


Toiminnantarkastuksessa on käytetty tilikauden 2021 aikana käytyä syyskokouksen materiaaleja sekä vuoden 2021 tilinpäätöstä.


Tarkastuksessa en ole havainnut, että yhdistykselle olisi aiheutunut vahinkoa

tai yhdistyslakia tai sääntöjä olisi rikottu.Päiväys ja allekirjoitus

Allekirjoitettu sähköisesti
Maarit Kakko

Santtu Kalatie