Seuran sääntömääräisen syyskokouksen yhteenveto

GoGolf Turku ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin Boost Sports Clubilla tiistaina 5.12.2023 kello 16.15 alkaen. Paikalla saapui yhteensä 8 seuran jäsentä. Löydät alta pöytäkirjan yhteenvedon. Kokouksen jälkeen isoja puheenaiheita oli GoGolf Finlandin konkurssi ja se miten tämä vaikuttaa Hirvensalon Golfissa pelaamiseen.


Pöytäkirjan yhteenveto
​​​​​​​Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jussi-Pekka Mäki avasi kokouksen klo 16:17

Todettiin läsnäolijat liitteessä 1. Äänioikeutettuja jäseniä kokouksessa oli yhteensä 8 ja äänioikeudettomia 0.

Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Tuomas Snäkin .

Kokoukselle valittiin sihteeriksi Aaro Löyttymäki.

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Petri Partanen ja Tuomo Halsvaha.

Kokouskutsu on toimitettu kaikille jäsenille jäsenrekisterissä oleviin

sähköpostiosoitteisiin 20.11.2023. Kutsu on myös ollut näkyvillä yhdistyksen kotisivuilla (hirvensalongolf.fi) 20.11.2023 alkaen. Kokouskutsu on toimitettu jäsenille seuran sääntöjen mukaisesti.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Toiminnanjohtaja Aaro Löyttymäki esitteli kokoukselle seuran toimintasuunnitelman sekä talousarvion kaudeksi 2024.

Hallitus ehdotti jäsenmaksun suuruudeksi aikuisilta 49€, junioreilta 29€ sekä opiskelijoilta 38€ kaudelle 2024.

Tämä hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

Hallituksen jäsenten määräksi ehdotetaan kaudeksi 2024 kahta varsinaista jäsentä jäsentä sekä yhtä puheenjohtajaa.

Päätettiin jatkaa kahdella hallituksen varsinaisella jäsenellä ja yhdellä hallituksen puheenjohtajalla.

Seuran sääntöjen mukaan hallituksen varsinaisen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Erovuorossa oli Aaro Löyttymäki.

Nykyinen hallituksen jäsen Aaro Löyttymäki on ilmaissut halunsa jatkaa hallituksessa.

Valittiin hallituksen jäseneksi Aaro Löyttymäki.

Muita ehdokkaita ei ollut.

Valitaan seuran jäsenistä kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet.

Toiminnan tarkastajiksi valittiin Santtu Kalatie & Pekka Mäkelä

Varamiehiä ei valittu, koska halukkaita ei ollut.

Hallitus esittää, että hallituksen jäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.
Tämä hyväksyttiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja Tuomas Snäkin päätti kokouksen klo: 16:45